ANA SAYFA       
YAZ OKULU HAKKINDA       
PROGRAM       
BAŞVURU       
İLETİŞİM       
ULAŞIM       
DUYURU       
AMAÇ VE KAPSAM


Astronomi Yaz Okulu eğitim programının amacı;

  • Gökbilim ile ilgili konularda toplumu bilinçlendirmek,
  • Evrende yer alan gökcisimlerinin oluşumu, hayatı, geleceği ve sonunun anlaşılmasını sağlamak,
  • Uzayın nasıl gözlendiğinin ve uzay bilimleri ile ilgili teknolojik yeniliklerin konusunda bilinçlendirmek,
  • Öğrencilere gökbilim olaylarına karşı merak duygusu uyandırarak, bilimsel araştırma ve inceleme alışkanlığı kazandırmak, sonuçlar hakkında yorum yapma yeteneğini geliştirmek,
  • Üç boyutlu düşünebilme yeteneğini geliştirerek, konum ve zaman arasındaki ilişkinin kavranmasını sağlamak,
  • Evrende, dünya dışında yaşamın var olup olmadığı hakkında gerçekçi ve bilimsel temellere dayanan fikirleri kazandırmak.