Yıldız Bilimi anlamına gelen ve Temel Bilimler’in atası olan Astronomi (Gökbilim), genel anlamda, evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilimdir dalıdır. Astronomi bilim dalı; kullanılan inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birkaç dala ayrılır. Temel Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri bu dalların başlıcalarıdır. Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile hiç bir ilgisi yoktur.

VİZYON

Gökbilim bağlamında bilim ve teknoloji eğitimi ve araştırmaları alanında öncü niteliği ile bilgi ve becerilerini insanlık ve ülke yararına kullanabilen, paylaşabilen ve evrensel normları özümsemiş yenilikçi anlayışa sahip bir bölüm olmaktır.

MİSYON

Cumhuriyetin ilk üniversitesinde bulunma ve ilk Gökbilim Rasathanesine sahip olma sorumluluğu ile;

– temel ve uygulamalı gökbilim alanında yüksek standartlarda nitelikli mezunlar yetiştirmeyi,

– analitik düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyebilen, yaratıcı araştırmacılar yetiştirmeyi,

– Sosyal sorumluluk bilinci ile, Rasathanesi kanalıyla toplum eğitimine katkı sağlayan, kamu yararını gözeten, yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı kendisine görev edinmiştir.