2013 YILI ÖNCESİ GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER (12 KODLU VE ÖNCESİ)

Bölümümüzün lisans dersleri temel Fizik, Matematik ve Kimya dersleri ile Astronomi branş derslerinden oluşmaktadır. Aşağıdaki tabloda listelenen Eğitim-Öğretim programının zorunlu derslere ilişkin ulusal kredi toplamı 139’dur (Eğitim-öğretim yönetmeliğinin 5i maddesinde belirtilen zorunlu yabancı dil ve kültür dersleri dahil). Öğrencinin mezun olabilmesi için toplamda en az 154 ulusal krediyi tamamlaması gerekmektedir. Zorunlu program derslerinden geri kalan 15 ulusal kredi, öğrenci danışmanın da uygun görüşü ile 5. yarıyıldan itibaren seçmeli derslerle tamamlanır. Bu seçmeli dersler bölümümüzde verilen Astronomi seçmeli dersleri veya bölüm dışı alınabilecek (genellikle Fizik ve Matematik bölümünden) seçmeli dersler olabilir.

2013 YILI VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER (13 KODLU VE SONRASI)

Bölümümüzün lisans dersleri temel Fizik, Matematik ve Kimya dersleri ile Astronomi branş derslerinden oluşmaktadır. Eğitim-öğretim yönetmeliğinin 5i maddesinde belirtilen zorunlu yabancı dil ve kültür dersleri de dahil olmak üzere öğrencinin mezun olabilmesi için toplamda en az 240 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda listelenen Zorunlu program derslerinden geri kalan AKTS kredisi, öğrenci danışmanın da uygun görüşü ile 5. yarıyıldan itibaren seçmeli derslerle tamamlanır. Bu seçmeli dersler bölümümüzde verilen Astronomi seçmeli dersleri veya bölüm dışı alınabilecek (genellikle Fizik ve Matematik bölümünden) seçmeli dersler olabilir.