Ankara Üniversitesi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

auff  au

> Lisansüstü

English

 

 Ana Sayfa

 

 Tarihçe

 

 Kadro

 

 Araştırma

 

 Lisans

 

 Lisansüstü

 

 İletişim

 

 Rasathane

 

 Bağlantılar

 

 Kütüphane

 

 Akreditasyon

 

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI BİLGİSİ ve YÖNETMELİK

 

Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim başvuru süreci ve lisansüstü yönetmeliği ile ilgili detaylar Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün WEB sayfasında yer almaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü'nün WEB sayfası için tıklayınız...


 

Bologna Bilgi Sistemi


Yüksek Lisans Programı için tıklayınız...
Doktora Programı için tıklayınız...

DERS ve SEMİNER PROGRAMI

 

2017-18 Bahar Dönemi lisansüstü ders programı için tıklayınız...

 

2017-18 Bahar Dönemi lisansüstü seminer programı için tıklayınız...

 

2017-18 Bahar Dönemi lisansüstü dönem projesi programı için tıklayınız...

2017-18 Bahar Dönemi lisansüstü dönemsonu sınav programı için tıklayınız...

 

 

ÖĞRETİM ÜYELERİ, UZMANLIK ALANLARI VE KODLARI

 

Bölüm öğretim üyeleri bilimsel çalışmalarını aşağıdaki tabloda verilen uzmanlık alanlarında yürütmektedirler. Lisansüstü tezler ağırlıklı olarak bu konularda yapılmaktadır

 

Unvan

Adı Soyadı

Uzmanlık

Alan Kodu

Uzmanlık Alanı

Prof. Dr.

Fehmi EKMEKÇİ

801604

Yıldız Astrofiziği

Yıldız Atmosferleri

Etkileşen Çift Yıldızlar

Zonklayan Yıldızlar

Prof. Dr.

Selim O. SELAM

801606

Yıldız Astrofiziği

Etkileşen Çift Yıldızlar

Güneş Sistemi Dışı Gezegenler

Prof. Dr.

Berahitdin ALBAYRAK

801607

Yıldız Astrofiziği

Yıldız Atmosferleri

Etkileşen Çift Yıldızlar

POP III Yıldızları

Doç. Dr.

Birol GÜROL

801608

Yıldız Astrofiziği

Etkileşen Çift Yıldızlar

Doç. Dr.

Kutluay YÜCE

801609

Yıldız Astrofiziği

Yıldız Atmosferleri

Süper Dev Yıldızlar

Prof. Dr.

Sacit ÖZDEMİR

801610

Yıldız Astrofiziği

Etkileşen Çift Yıldızlar

Yüksek Enerji Astrofiziği

Doç. Dr.

Hakan Volkan ŞENAVCI

801611

Yıldız Astrofiziği

Etkileşen Çift Yıldızlar

Soğuk Yıldızlar

Doç. Dr.

Mesut YILMAZ

801612

Yıldız Astrofiziği

Güneş Sistemi Dışı Gezegenler

Etkileşen Çift Yıldızlar

Yıldız Atmosferleri

Doç. Dr.

Aslı ELMASLI-AKÇAR

801613

Yıldız Astrofiziği

Yıldız Atmosferleri

Zonklayan Yıldızlar

Yrd. Doç. Dr.

Özgür BAŞTÜRK

801614

Yıldız Astrofiziği

Güneş Sistemi Dışı Gezegenler

Etkileşen Çift Yıldızlar

Doç. Dr.

Şeyma ÇALIŞKAN-TÜRKSOY

801615

Yıldız Astrofiziği

Yıldız Atmosferleri

Metalce Fakir Yıldızlar

Etkileşen Çift Yıldızlar

 

 

LİSANSÜSTÜ DERSLER, KREDİLERİ ve İÇERİKLERİ

Yüksek Lisans

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

800100715000

Araştırma Yöntemleri

1

3

800100715011 Etkileşen Çift Yıldızların Yapısı

3

8

800100715031

Etkileşen Çift Yıldızların Dönem Sorunları

3

8

800100715041 Işık Eğrisi Analiz Yöntemleri

3

8

800100715061 Özel Yıldızlar

3

8

800100715070 Değişen Yıldızların Fotometrik Özellikleri

3

8

800100715071 Yörünge Mekaniği I

3

8

800100715081 Yörünge Mekaniği II

3

8

800100715090 Yıldızların Tayfsal Özellikleri

3

8

800100715101

Soğuk Yıldızların Üst Atmosferleri

3

8

800100715130

Astronomide Görüntü İşleme I

3

8

800100715141 Astronomide Görüntü İşleme II

3

8

800100715151 Astronomide Veritabanları

3

8

800100715161 Yıldız Parametreleri Arasındaki Bağıntılar

3

8

800100715241 Astronomide Güncel Hesaplama Teknikleri

3

8

800100715251 Ötegezegenler

3

8

800100715271 Astrometriye Giriş

3

8

Doktora

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

800100805020 Etkileşen Çift Yıldızların Evrimi

3

10

800100805050 Yıldızların Fotometrisi

3

10

800100805080 Tayfsal Analiz

3

10

800100805111 Tayfsal Çift Yıldızlar

3

10

800100805121 Yıldızların Kimyasal Bolluk Analizi

3

10

800100805171 İç Yapı Modelleri

3

10

800100805201 Astrokimya I

3

10

800100805211 Astrokimya II

3

10

800100805221 Yüksek Enerji Astrofiziği

3

10

800100805231 X-Işın Astronomisi

3

10

800100805261 Astrosismoloji

3

10


801501
Etkileşen Çift Yıldızların Yapısı | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 3

Çift yıldızların orijini. Yörüngeler; gerçek yörünge, izdüşüm yörünge; yörünge elemanları. Tutulma koşulu ve tutulma türleri. İkili sistemin kütle ve ışık merkezleri. Fotometrik ve tayfsal özellikler. Roche modeli; çember ve eliptik yörüngeler için Roche modeli, eşzamanlı ve farklı dönme/dolanma dönemli çiftlerde Roche modeli. Yarıçaplar için maksimum değerler ve kritik yörünge dönemleri. Yakınlık etkileri; geometrik bozulma, kenar kararması, çekim kararması ve yansıma etkisi. Yığılma diskleri. Küme elemanı olan çift yıldız sistemleri.

 

801502 Etkileşen Çift Yıldızların Evrimi | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 3

Yıldız evriminin ana hatları, Yörünge açısal momentumu, Kütle aktarımı ve Yörünge Evrimi, Düşük ve Orta Kütleli Çift Yıldızlarda Evrim, Büyük Kütleli Yakın Çiftlerin Evrimi, Çift Yıldız Evriminde Ortak Zarfların etkisi, Yakın Çift Yıldız Evriminin Son Aşamaları, Çift Yıldızlar İçin Evrim Modelleri.

 

801503 Etkileşen Çift Yıldızların Dönem Sorunları | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Etkileşen çift yıldızların bileşenlerinin ve yörüngelerinin kararlılığı, çift yıldızların dönem değişimine etki eden olaylar, tek düze dönem değişimleri (kütle aktarımı, kütle kaybı), çevrimsel dönem değişimleri (üçüncü cisim, eksen dönmesi, manyetik aktivite), O-C diyagramları ve analizi, dönem değişimleri üzerine uygulamalar.

 

801504 Işık Eğrisi Analiz Yöntemleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 3

Tarihçe. Geometrik ve ışımasal parametrelerin ışık eğrisine etkisi. Işık eğrisinde "üçüncü ışık" katkısı ve arındırılması. Normalize ışık eğrisi. Küresel model (RM yöntemi). Eski yöntemler; Kitamura, Kopal. Modern yöntemler; EBOP, WINK, LIGHT2, Binary Maker. Wilson-Devinney yöntemi; DC ve LC program parçaları, model parametreleri, çözümün geçerlilik sınırları, ışık eğrilerinin ve/veya ışık eğrisi ile dikine hız eğrisinin eşzamanlı analizi, lekelerin modellenmesi.

 

801505 Yıldızların Fotometrisi | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 5

Tayf türüne göre enerji dağılımı. Fotometrik sistemin belirleyici parametreleri. Fotometrik bandların özellikleri. Geniş, orta ve dar band sistemler. Renk ve kızıllaşma. Işık ölçümü parametreleri ile temel yıldız parametreleri arasındaki ilişkiler. Yıldızlararası maddenin ve yer atmosferinin etkisi. "Mutlak" ve "fark" fotometrisi. Mukayese ve denet seçimi. Dönüşümler; sistemler arası ve standart sisteme. Birincil standart yıldızlar. Ölçümler ve indirgemeler; Güneş merkezli düzeltme, minimum hesabı, ışık eğrisinin elde edilmesi.

 

801506 Özel Yıldızlar | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Güneş ve yıldızlar, en sönük (ve en soğuk) yıldızlar, en soğuk yıldızların devamı, en sıcak yıldızlar, en parlak yıldızlar, en büyük yıldızlar, en küçük yıldızlar, en genç ve yaşlı yıldızlar, en ilginç yıldızlar, kahverengi cüceler.

 

801507 Değişen Yıldızların Fotometrik Özellikleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Değişen yıldızlar hakkında kısa tarihçe, adlandırılmaları, sınıflandırılmaları, GCVS alt türlerine dayalı modern sınıflama. Değişen yıldızların fotometrik ışık eğrilerinde izlenen karakteristik özellikler. Püsküren değişenler. Zonklayan değişenler ve basit zonklama kuramı. Uzaklık göstergesi cisimleri. Dönen değişenler. Kimyasal anormallik ve manyetik etkinlik kaynaklı homojen olmayan yüzey parlaklık dağılımı ve doğurduğu fotometrik sonuçlar. Kataklizmik değişenler. Örten değişenler. X-ışın değişenleri.

 

801508 Tayfsal Analiz | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Yıldızlarda ışınımın taşınması ve model atmosferler, küçük ölçekli süreçler ve istatistiksel denge, çizgi profilleri, çizgi oluşumu, yıldız tayfları, iyonize bulutlar, soğuk yıldızlararası ortamın tayfı, maserler, rüzgar ve yıldızları çevreleyen kabuklar, çok sıcak ince gazlar ve korona.

 

801509 Yıldızların Tayfsal Özellikleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Yıldızların doğası, atom ve tayf, tayfsal sınıflama, M türü yıldızlar, K türü yıldızlar, Güneş ve G türü yıldızlar, F türü yıldızlar, A türü yıldızlar, B türü yıldızlar, O türü yıldızlar, Diğer sınıflar, H-R diyagramı.

 

801510 Soğuk Yıldızların Üst Atmosferleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Bir soğuk yıldız olarak Güneş. Kromosfer, geçiş bölgesi ve koronanın genel özellikleri. Üst atmosfer katmanlarını ısıtan mekanizmalar. Soğuk yıldızların üst atmosfer katmanlarındaki plazmanın manyetik alan ile etkileşmesi ve sonuçları. Manyetik dinamo modeli. Manyetik etkinlik ve manyetik çevrim olgusu, bunların gözlemsel belirteçleri.

 

801511 Tayfsal Çift Yıldızlar | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 3

Çift yıldızların tayfsal gözlem teknikleri, bileşen yıldızların tayf çizgilerinin ayrımı, çapraz korelasyon tekniği (cross-corelation), genişleme fonksiyonu teknikleri, tek ve çift çizgili tayfsal çift yıldızlar, dikine hız ölçümü ve analizi, yörünge parametrelerinin belirlenmesi.

 

801512 Yıldızların Kimyasal Bolluk Analizi | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 5

Çizgi tanısı, tayfı etkileyen süreçler, eşdeğer genişlik ölçümü, atmosfer parametrelerinin belirlenmesi, model atmosfer tekniği, kimyasal bolluk analizi, yapay tayf oluşumu ve dönme hızının hesabı.

 

801513 Astronomide Görüntü İşleme I | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

CCD'ler ve CCD Görüntüleri. Çip Boyutu ve Görünür Gökyüzü Alanı, Piksel Boyutu ve Ayırmagücü, Tayfsal Duyarlılık, FITS Görüntü Dosyaları, Görüntü Kalibrasyonu, IRAF (Image Reduction and Analysis Facility) İle Görüntü İndirgemesi, Açıklık Fotometrisi ve Ham Parlaklıkların Standart Sisteme Dönüşümü, Kalabalık Alan Fotometrisi. Astrometri.

 

801514 Astronomide Görüntü İşleme II | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Tayfsal CCD görüntüleri. Prism, Grating ve Fiber CCD Tayfları. EŞEL ve YARIK Tayfları. CCD Görüntülerinin IRAF Programı Kullanılarak Ön İndirgesinin Yapılması. CCD Görüntülerinden Tayfın elde edilmesi. Görüntü Kalibrasyonu (Dalgaboyu, Akı ve Nornalizasyon). IRAF ile Dikine Hız Ölçümü.

 

801515 Astronomide Veritabanları | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

DSS (Elektronik Gökyüzü Görüntüleri) Veritabanı. ADS (Astronomik Veri Merkezi) Veritabanı. GCVS (Değişen Yıldızlar Genel Kataloğu). CDS (Astronomik Veri Merkezi). SIMBAD (Astronomi Veritabanı). Astrometrik Veri Katalogları. Fotometrik Veritabanları. Tayfsal Veri Katalogları. Katalog İsimleri Veritabanları. Yıldız Olmayan Cisimler Katalogları. Radyo ve Uzak-Kırmızıöte Veri Katalogları. Yüksek Enerji Veri Katalogları. Diğer Kataloglar.

 

801516 Yıldız Parametreleri Arasındaki Bağıntılar | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Yıldızların temel parametreleri. Yıldızların kütlesi, sıcaklığı, yarıçapı, uzaklığı, salt parlaklığı, yoğunluğu, yüzey çekim ivmesi ve yaşı. Bu parametreler arasında bulunan kuramsal ve deneysel bağıntılar. Bu bağıntılarda nasıl yararlanır ve nasıl yorumlarız.

 

801517 İç Yapı Modelleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 3

Temel Denklemler, politroplar, homojen yıldız modelleri, standard model, tekdüze enerji kaynağı modeli, nokta-kaynak (Cowling) modeli, U-V düzlemindeki basit modeller, tümüyle konvektif yıldızlar, kimyasal olarak homojen olmayan modeller.

 

801520 Astrokimya I | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Sistemler, termodinamiğin yasaları, hal değişkenleri ve hal fonksiyonları, kısmi molal büyüklükler, faz dengesi, kimyasal denge, faz kuralı, homojen ve heterojen karışımlar, kimyasal termodinamik, elektrokimyasal hücreler, yakıt hücreleri, kimyasal kinetik, reaksiyon mekanizması, reaksiyon hızı kuramları, kataliz, aktivasyon enerjisi, zincir reaksiyonları.

 

801521 Astrokimya II | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Klasik fizik, kuantum fiziği, göreli fizik, kuantum kimyası, partikül dalgaları, kuantum kimyasının varsayımları, tam çözülebilir problemler, orbital ve spin açısal momentumları, çok elektronlu atomlar ve moleküller, atomik ve moleküler spektroskopi, istatistik fizik, istatistik termodinamik, atomik ve moleküler astronomi.

 

801522 Yüksek Enerji Astrofiziği | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 5

Tarihçe; yüksek enerjili parçacıkların/kozmik ışınların özellikleri ve madde ile etkileşimleri; temel ışınım mekanizmaları, X ve gama ışınları; yüksek enerji dedektörleri; yüksek enerjide ışınım yapan cisimler; yıldız ve yıldız koronaları, süpernova, pulsar, galaksi ve galaksi kümeleri, kuasarlar ve X-ışın çiftlerinden yayılan yüksek enerjili fotonlar.

 

801523 X-Işın Astronomisi | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 5

Tarihçe; X-ışın uyduları ve dedektör türleri; X-ışın çiftleri; yoğun cisimler (NS ve BH); birikimle zorlanmış çökme; X-ışın pulsarları; Eddington limiti; X-ışın verisinin tayfsal ve zaman analizi; renk-renk diyagramları; düşük frekans ve kHz QPO'lar; X-ışın tayflarının modellenmesi - Hera; RXTE uydusu veri örnekleri.

 

801524 Astronomide Güncel Hesaplama Teknikleri | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Giriş: IDL nedir? Kısa tarihçe, özellikleri ve diğer programlama dilleriyle karşılaştırılması; veri girişi, türleri, yazdırılması; bir kodun derlenmesi ve çalıştırılması; basit grafik çizimleri; diziler, değişkenler ve yapıları; döngü parametreleri,; karmaşık dizi işlemleri; fonkisyonlar ve prosedürlerin tanımlanması; 3-boyutlu ve eş-yükselti grafikleri ile grafik çıktı türleri; gökbilim uygulamaları.

 

801525 Ötegezegenler | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Gezegen sistemleri; ötegezegenler; ötegezegen arama teknikleri; ötegezegenlerin özellikleri; gezegenlerin oluşumu; gezegen-öncesi diskler; dev gezegenler; karasal gezegenler; kahverengi cüceler; Süper Dünya’lar; gezegenlerin dinamiği; yaşam bölgesi; akıllı yaşam araştırmaları.

 

801526 Astrosismoloji | Ulusal Kredi: (3,0,0) 3 | AKTS: 4

Salınımların (osilasyonların) fiziği, hidrodinamik denge denklemi, basınç ve çekim modları, yıldızlarda zonklama olgusu, HR diyagramının çeşitli bölgelerinde zonklama mekanizmaları, astrosismolojide gözlem teknikleri, frekans analizi, spektral örtüşme (aliasing), mod ve dönem belirleme, heliosismoloji.

 

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 06100, Tandoğan – ANKARA