Bölümümüz, Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri’nde temel bilgileri içeren 4 yıllık bir lisans öğretimi sunar. Lisans öğretim programına her yıl yaklaşık 40 öğrenci LYS sınavındaki MF-1 puanlarına göre seçilerek alınır.

Program derslerinin ilk yıla ait kısmı temel matematik ve fizik derslerinden oluşur. Takip eden yıllarda daha çok branş ağırlıklı dersler verilmektedir. Astronomi öğrencileri teorik olarak gördükleri bazı derslerin uygulamalarını Ankara Üniversitesi Rasathanesi’nde bulunan teleskoplarla yapmaktadır. Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere astronom unvanıyla lisans diploması verilir. Üstün başarıyla mezun olan öğrencilerin bir kısmı üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitüleri’nde Astronomi, Matematik ve Fizik dallarında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapabilirler ve bu öğrenimleri sırasında ilgili birimlerde araştırma görevlisi, uzman gibi kadrolarda çalışabilirler.

Ayrıca bölüm mezunlarının büyük bir kısmı Matematik ve Fizik öğretmenliği yapmaktadır. Genelde mezunların iş bulma şansları Matematik, Fizik gibi diğer temel bilim programlardan mezun olanların iş bulma şanslarından az değildir, hatta birkaç bilim dalında uygulamalı bilgiye sahip oldukları için daha fazladır. Bölümden lisans diploması alarak mezun olanlar genellikle Eğitim, Bilişim ve İletişim sektörlerinin çeşitli iş sahalarında çalışmaktadırlar.