Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 

Bölüm Kütüphanesi

Fakülte Kütüphanesinde Yer Alan Kitaplar

Bölüm Kütüphanesinde Yer Alan Kitaplar ve Periyodikler
Kitaplar CD ler  
Periyodikler (Alfabetik Sıralı)
 


DOÇENTLİK TEZLERİ

11.DOLAP* 1982: Dr. Zeynel TUNCA (SZ Psc Örten Çiftinin İki Renk Işıkölçümü ve Işık Eğrisindeki Değişmeler)DOKTORA TEZLERİ

11.DOLAP* 1980: İ. Ethem DERMAN (Alfa Andromedae Yıldızının Spektroskopik İncelenmesi)

* 1994: Zekeriya MÜYESSEROĞLU (Yakın Çift Yıldızlarda Yörünge Elemanları Çözümü için Wilson-Devinney Yönteminin Uygulanması)

* 1999: Sacit ÖZDEMİR (X-Işın Çift Yıldızlarının Fotometrik ve Tayfsal İncelenmesi)

* 2003: Mustafa HELVACI (Geç Tayf Türü Yıldızlarının Etrafındaki Toz Oluşumunun Tayfsal Analizi)

* 2007: Serdar KOÇAK (Bazı Süperdev Yıldızların Tayfsal Analizi)

* 2009: Taner TANRIVERDİ (Süper Dev Yıldızların Tayfsal Analizi: Sigma Cygni ve Eta Leo)YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

11.DOLAP* 1983: Levent DENİZMAN (HD199478 Üstdev Yıldızının Tayfsal Analizi)

* 1985: Şuayip Salim ÖZKURT (Fizik A.B.Dalı - Anizotropik ve İnhomogen Relativistik KOzmolojik Modellerin Klasifikasyonu)

* 1990: Ayvur AKALIN (W Cephei Türü Delta Sagittae Yıldızının Morötesi Tayflarının İncelenmesi)

* 1992: Hüseyin DÜNDAR (Atmosferik Örten Çift Yıldız Tau Persei'nin Morötesi Tayflarının İncelenmesi)

* 1992: Birol GÜROL (A.Ü. Fen Fakültesi Ahlatlıbel Rasathanesinde Atmosferik Sönümleme Katsayılarının Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi)

* 1992: Sacit ÖZDEMİR (Ae Tayf Türü Herbig-Haro Yıldızı HR5999'un Moröte Tayflarının İncelenmesi)

* 1992: Ferhat Fikri ÖZEREN (RS CVn Yıldızlarında MgII h ve k Çizgileri)

* 2003: Taner TANRIVERDİ (A Tayf Türünden Salma Çizgili Süperdev Yıldızların Moröte Tayf Özellikleri: 6 Cas, Alfa Cyg (Deneb), HR1040)

* 2004: Tolga ÇOLAK (HS Herculis Örten Çift Yıldızının Dönem Problemi)

* 2004: Hasan Gökhan GÖKAY (Hubble Uzay Teleskobu ile Alınan Tayfların İndirgenmesi)

* 2004: Hakan Volkan ŞENAVCI (Bazı Örten Çift Yıldızların Fotometrik Analizi)

* 2004: Mesut YILMAZ (Yakın Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi için "Nightfall" Programının Uygulanması)

* 2005: Aslı ELMASLI (Bazı Çift Yıldızların Görülmeyen Bileşenleri)

* 2005: Rahşan KALCI (CK Boo'nun Işık Eğrisi ve Dönem Analizi)

* 2005: İbrahim ÖZAVCI (Hipparchos Kataloğunda Yanlış Kodlanmış Olası Örten Çift Yıldızların Ayıklanması)

* 2006: Uğurcan SAĞIR (Örten Değişen Yıldızlarda Dönem Değişiminin Yıldızların Fiziksel Parametrelerine Bağımlılığının Araştırılması)

* 2007: Tenay SAGUNER (Çıkarım (Inference) Yöntemi Kullanılarak W UMa Yıldızlarının Salt Parametrelerinin Bulunması)

* 2007: Doğuş ÖZUYAR (W UMa Türü Değen Çift U Pegasi'nin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi)

* 2008: Tolgahan KILIÇOĞLU (Düşük Genlikli Delta Scuti Yıldızı 20 CVn'nin Element Bolluk Çalışması)

* 2008: Serhat SİPAHİOĞLU (LS Del Örten Çift Yıldızının Fotometrik Analizi)

* 2008: Figen Zehra ERİŞ (Wolf Rayet Bileşenli V444 Cyg Çift Yıldız Sisteminin Fotometrik ve Tayfsal Özellikleri)

* 2010: Burak Bülent GÜÇSAV (Robotik Teleskop Arşivlerinden Farklı Gökcisimlerinin Saptanması)

* 2011: S.Hande GÜRSOYTRAK (Bazı W UMa Türü Sistemlerinin Dikine Hız Eğrisi Gözlemleri)

* 2011: Emine Derya BİLGİÇ (W UMa Türü Değen Çift Yıldız V1128 Taurus'un Işık Eğrisi Analizi)DÖNEM PROJELERİ

11.DOLAP* 2003: Mesut YILMAZ (W UMa Türü Yıldızların Işık Eğrisi Analizi için Pratik Bir Yöntem)

* 2005: Turgay KARAKAŞ (V451 Oph Çift Yıldızının Dönem Analizi)

* 2006: Fevzi ÇETİN (Beta Lyrae Çift Sisteminin İncelenmesi)

* 2006: Bahadır MAHMUTOĞLU (Hipparcos Uydusu Keşfi Algol Türü Örten Değişenlerin Işık Eğrisi Analizi)

* 2007: Ertan TÖRÜN (GO Cyg Örten Çift Sisteminin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi)

* 2008: Dilek ÇAKAN (V372 AND Örten Çift Yıldızının Fotometrik Analizi)

* 2008: Rahime Canan ŞAHİN (TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi - Coude Eşel Tayfı Kullanılarak HD43836 (B9 II) Yıldızının Tayf Ölçümü)

* 2008: Sevda SAKALLI (İlk ve Ortaöğretimde Astronomi Uygulamaları)

* 2008: Lale ÇELİK (RR Lyrae Türü Değişen Yıldızlar T Sex, RR Leo ve ST Boo'nun Fotometrik Analizi)

* 2009: Figen Zehra ERİŞ (Wolf Rayet Bileşenli V444 Cyg Çift Yıldız Sisteminin Fotometrik ve Tayfsal Özellikleri)

* 2009: Neslihan ALAN (V772 Her Etkin Çift Yıldız Sisteminin Işıkölçüm Analizi)

* 2009: Nermin Deniz ULUŞ (Bazı RR Lyrae Türü Değişen Yıldızlarda Blazhko Etkisi)

* 2009: Fatma Başak EMİNOĞLU (TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Coude Eşel Tayflarını Kullanarak HD 39866 (A2 II) Yıldızının Kimyasal Bolluk Analizi)SEMİNERLER

11.DOLAP* 1991-92/Güz: Yalçın KAYA (U Cepheid Yıldızının Genel Özellikleri)

* 1993: Nurtekin KİTAPLI (Manyetik Alanlar)

* 1993-94/Güz: Ayvur AKALIN (Yıldız Atmosferlerinde Lityum Bolluğu)

* 1993-94/Güz: Kutluay YÜCE (X Persei Yıldızının Optik ve X-ışın Gözlemleri)

* 1994: Nail KAYA (22 Vul Çift Yıldız Sisteminin Genel Özellikleri)

* 1994: Sacit ÖZDEMİR (Yaygın Kaynaklardan X-ışın Yayını)

* 1995: Sacit ÖZDEMİR (X-ışın Çift Yıldızları)

* 1995-96/Güz: Hasan AK (Karbon Yıldızlarının Özellikleri: Tayf, Renk ve HR Diyagramları)

* 1995-96/Güz: Mustafa HELVACI (WR Yıldızlarının Özellikleri)

* 1996-97/Bahar: Osman KARAKUŞ (RS CVn Türü Sigma Gem Çift Sistemi)

* 1997: Banu DEMİREL (Radyo Işınım Mekanizmaları, Ay ve Gezegenlerden Radyo Işınımı)

* 1997-98/Güz: Bekir CANDAN (BK Peg Çift Yıldız Sistemi)

* 1998: Sibel KESKİN (Evrende Gama Işın Patlamaları)

* 1998-99/Bahar: Uğur İLTER (Seyfert Galaksileri)

* 1998-99/Bahar: Serdar KOÇAK (Delta Scuti Değişen Yıldızlarının Genel Özellikleri ve Dönemlilik Bulma Teknikleri)

* 2001: Ferhat Fikri ÖZEREN (SV Cam ve XY UMa Sistemlerinin Dikine Hız Çözümleri)

* 2002: Elif KUTDEMİR (Yıldızların Atmosfer Parametrelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler)

* 2004: Yavuz ÇELİK (Hava ve Uzay Savunma Çalışma Grubu)

* 2004: Uğur İLTER (Seyfert Galaksilerinin Genel Özellikleri)

* 2004: Nalan ÖZBEK (W UMa Türü Örten Değişen Çift Sistemlerinin Genel Özellikleri)

* 2004: Uğurcan SAĞIR (Örten Değişen Yıldızlarda Dönem Değiiminin Yıldızların Fiziksel Parametrelerine Bağımlılığının Araştırılması: Mutlak Parametrelerin Elde Edilmesi ve Bazı İstatistiki Sonuçlar)

* 2004: Gonca SALMAN (EQ Tau Örten Değişen Sisteminin Işık Eğrisi Analizi)

* 2005: Ozan AKSU (Küçük Kütleli Yıldızlar)

* 2005: Cem ÇETİNTAŞ (W UMa Türü Değen Çiftler için Mutlak Parlaklık Kalibrasyonu)

* 2005: Esin Esra ÖZBEK (W UMa Türü Örten Değişen Sistemlerde Dikine Hız Eğrisinin Elde Edilmesi ve Analizi)

* 2005: Taner TANRIVERDİ (Eta Leo Yıldızının Görünür Bölge Tayflarının Analizi)

* 2005: Doğuş ÖZUYAR (U Peg Sisteminin Tarihçesi ve Özellikleri)

* 2006: Selçuk TOPAL (CC And ve v350 Peg'in Fotometrik Özellikleri)

* 2006: Tenay SAGUNER (Kepler Yolu ile Salt Parametrelerin Bulunması)

* 2006: Didem ÇINAR (VZ Psc'ın Işık Eğrisi Analizi)

* 2007: Gökhan GÖKAY (Yaşlı Açık Kümeler)

* 2007: Mesut YILMAZ (Güneş Sistemi Dışı Gezegen Arama Teknikleri)

* 2007: Şeyma ÇALIŞKAN (Yığılma Diskli Bileşene Sahip Yakın Çift Yıldız Sistemleri)

* 2007: Bülent GÜÇSAV (Paralel Bilgisayarların Astronomide Uygulamaları)

* 2008: Tolga ÇOLAK (Wolf-Rayet Türü Yıldızların Çizgi Örtüşmeli Model ile Tayfsal İndirgemesi)

* 2008: Deniz ÇOKER (Tayf Türü Belirleme Yöntemleri)

* 2008: Hande GÜRSOYTRAK (TYC 1761-1246-1 Sisteminin Eşel Tayfları)

* 2008: Figen ERİŞ (V444 Cyg Çift Yıldız Sisteminin Fotometrik ve Moröte Gözlemleri)

* 2008: Aslı ELMASLI (4 CVn ve 28 Aql Yıldızlarının Tayfsal Olarak Modlarının Belirlenmesi)

* 2009: Osman KARAKUŞ (RS CVn Türü Etkin Çift Yıldız Sistemleri UX Com ve PW Her'in Özellikleri)

* 2009: Özgür BAŞTÜRK (Deneb Yıldızının TUG Coude Echelle Tayflarinin Karsilastirmali Analizi)

* 2009: Burcu SAVRAN (BB Peg Örten Çift Sisteminin Özellikleri)

* 2009: Sıla ERYILMAZ (29 And Yıldızının Tayfsal Analizleri)

* 2009: Tolgahan KILIÇOĞLU (Açık Küme Üyesi Yıldızların Kimyasal Bolluk Analizi)

* 2010: Neslihan ALAN (LN Cyg Çift Yıldız Sistemi ve Fotometrik Gözlemleri)

* 2011: Fatma Başak EMİNOĞLU (Yıldız Atmosferlerinde LTE ve NLTE Fiziksel Süreçler)

* 2011: Levent KALKAN (DI Peg'in Dönem Analizi)

* 2011: Deniz ÇOKER (ROTSE-IIId Veritabanındaki W UMa Türü Değişen Yıldızların Belirlenmesi)

* 2011: Erkan FEDAR (A ve Erken F Türü Anakol Yıldızlarının Element Bollukları)

* 2011: İbrahim ÖZAVCI (Kepler Uzay Aracı ve Verileri)

* 2011: Mustafa Emre AYDIN (Astrometrik Çalışmalarda Geometrik Bozulmanın Düzeltilmesi)

* 2011: Ceren YILDIRIM (DIMM Düzeneği ile Atmosferik Görüş Değerlerinin Belirlenmesi)

* 2011: S. Hande GÜRSOYTRAK (Yıldız Atmosfer Parametreleri)DOKTORA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

11.DOLAP* 2008: Özgür BAŞTÜRK (Echelle Spektroskopi)BÖLÜM DIŞI TEZLER

11.DOLAP* 2006: Tuba UYMAZ (Cumhuriyet Dönemi Astronomi Çalışmaları ve Kadın Astronomlar - Ank.Üniv. DTCF Felsefe Bölümü Lisans Tezi)


BÖLÜM DIŞI TEZLER

11.DOLAP* 2006: Tuba UYMAZ (Cumhuriyet Dönemi Astronomi Çalışmaları ve Kadın Astronomlar - Ank.Üniv. DTCF Felsefe Bölümü Lisans Tezi)

 

 
 
 

 


Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005