Ankara Üniversitesi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

auff  au

> Ana Sayfa

English

 

 Ana Sayfa

 

 Tarihçe

 

 Kadro

 

 Araştırma

 

 Lisans

 

 Lisansüstü

 

 İletişim

 

 Rasathane

 

 Bağlantılar

 

 Kütüphane

 

 Akreditasyon

Yıldız Bilimi anlamına gelen ve Temel Bilimler’in atası olan Astronomi (Gökbilim), genel anlamda, evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilimdir dalıdır. Astronomi bilim dalı; kullanılan inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birkaç dala ayrılır. Temel Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri bu dalların başlıcalarıdır. Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile hiç bir ilgisi yoktur.

 

VİZYON

Gökbilim bağlamında bilim ve teknoloji eğitimi ve araştırmaları alanında öncü niteliği ile bilgi ve becerilerini insanlık ve ülke yararına kullanabilen, paylaşabilen ve evrensel normları özümsemiş yenilikçi anlayışa sahip bir bölüm olmaktır.

 

MİSYON

Cumhuriyetin ilk üniversitesinde bulunma ve ilk Gökbilim Rasathanesine sahip olma sorumluluğu ile;

- temel ve uygulamalı gökbilim alanında yüksek standartlarda nitelikli mezunlar yetiştirmeyi,

- analitik düşünebilen ve sorun çözebilen, kişisel ve mesleki alanda kendini sürekli yenileyebilen, yaratıcı araştırmacılar yetiştirmeyi,

– Sosyal sorumluluk bilinci ile, Rasathanesi kanalıyla toplum eğitimine katkı sağlayan, kamu yararını gözeten, yaşadığı kentin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunan hizmetler sunmayı

kendisine görev edinmiştir.

 
left_border

 

D U Y U R U L A R

2017-2018 Bahar Dönemi ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Dersini Alan Öğrencilerimizin Dikkatine!
Ders Salı günü saat 10:30'da Fakülte Kütüphanesi'nin (Tandoğan Yerleşkesi Öğrenme Merkezi) Seminer Salonu'nda gerçekleştirilecektir. 

 

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Ötegezegen Keşfi:

 

Güneş Sistemimize 212 ışık yılı uzaklıkta bulunan HD208897 yıldızının etrafında bölümümüz öğretim üyeleri tarafından bir ötegezegen keşfedildi. Bu ötegezegen Türk bilim insanları tarafından keşfedilen ilk gezegen olma özelliğini taşıyor.

 

 

Antalya Bakırlıtepe'de bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) 2007 yılından bu yana, Ankara Üniversitesi’nden araştırmacıların liderliğinde, Türk, Japon ve Rus bilim adamlarından oluşan uluslararası bir proje işbirliği çerçevesinde sürdürülen gezegen arama çalışmaları ilk meyvesini verdi. Son yıllarda bir TÜBİTAK projesi ile de desteklenen bu çalışma ile araştırmacılarımız, Güneş Sistemi’miz dışında başka bir yıldızın etrafında dolanan yeni bir gezegen keşfettiler. Güneş Sistemi’miz dışında keşfedilmiş ve öte-gezegen olarak adlandırılan bu gezegenlerin sayısı günümüzde 4000’e yaklaşmakta olup bu keşif Türk bilim insanları tarafından keşfedilen ilk öte-gezegen olma özelliğine sahiptir. Gezegen, TUG'da bulunan 1.5 m ayna çaplı Rus-Türk Teleskobu (RTT150) ve Japonya Okayama Astrofizik Gözlemevi'nden işbirliği çerçevesinde sağlanan iyodin hücresi aygıtı kullanılarak çok hassas dikine (radyal) hız ölçüm tekniği ile keşfedildi.

 

Araştırmacılarımız, bu yeni gezegeni, bizden yaklaşık 212 ışık yılı (1 ışık yılı ~ 10 trilyon km) uzaklıkta olan HD 208897 yıldızın etrafında tespit ettiler. Jüpiter'den 1.5 kat daha büyük boyutlara sahip bu yeni gezegen, yıldızının etrafında bir tam yörünge turunu neredeyse 1 yıl sürede tamamlamakta. TÜBİTAK projesinin yürütücüsü, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mesut YILMAZ, keşfedilen gezegenin Jüpiter benzeri bir gaz devi olduğunu ve dolayısıyla yaşam barındırma ihtimalinin bulunmadığını belirtti. Aynı bölümden Prof. Dr. Selim Osman SELAM ise, keşfedilen öte-gezegenin yıldızına olan uzaklığının, Dünya-Güneş arası mesafeye eşit olduğunu, HD 208897 yıldızının Güneş'imizden 1000 derece daha soğuk, yarıçapının ise 5 kat daha büyük kırmızı bir dev yıldız olduğunu açıkladı. Araştırma ekibinde yer alan, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Varol KESKİN ise, bu keşfin, Güneş'imizin birkaç milyar yıl sonra ileri evrim aşamasında yarıçapını büyüterek bir kırmızı dev yıldıza dönüştüğünde çevresindeki gezegenleri nasıl etkileyeceğini anlamak için güzel bir örnek teşkil ettiğini ifade etti. Araştırmacılar, bu keşfin ülkemizde gerçekleştirilen ilk öte-gezegen keşfi olduğuna dikkat çektiler ve uzun zaman aralığına dayalı sürdürmekte oldukları sabırlı gözlemlerle bu tür keşiflerin sayısının yakın gelecekte artabileceğinin altını çizdiler.

 

Bu keşif çalışmasına ilişkin analiz ve bulgular, astronomi literatürünün en saygın dergilerinden Astronomy & Astrophysics’de bir bilimsel makale olarak yayınlandı:

 

https://doi.org/10.1051/0004-6361/201731184

 

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 06100, Tandoğan - ANKARA