• Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür V.: Doç. Dr. Mesut YILMAZ
  • Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Aslı ELMASLI AKÇAR
  • Farabi-Mevlana-Muafiyet Koordinatörü: Öğr. Gör. Yahya DEMİRCAN
  • Fen Fakültesi Kalite Komisyonu Üyesi: Doç. Dr. Aslı ELMASLI AKÇAR
  • Fen Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi: Doç. Dr. Hakan Volkan ŞENAVCI
  • Fen Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Selim Osman SELAM