Astronomy and Space Sciences


-About Us
-Adress/Contact
-Staff
-
Undergraduate
-Graduate
-Publications
-Pictures
-Links

 


 
 

Publications in National Proceedings

Djurasevic, G., Ba?türk, Ö., Latkovic, O., Y?lmaz, M., Çal??kan, ?., Tanr?verdi, T., ?enavc?, H.V., K?l?ço?lu, T., Ekmekçi, F. , Photometric Analaysis of HS Aqr, EG Cep, VWLMi and DU Boo, 2013, AJ, 145, 80

Alan, N., Ekmekçi, F., Etkin Çift Sistemi V772 Her\'in 2007 CCD Gözlemleri, 2008, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Çanakkale, Editörler : Osman Demircan, Ahmet Erdem, Faruk Soydugan, Vol

Çelik, L., Ekmekçi, F., ?enavc?, H.V., ST Boo ve RR Leo \'nun Frekans Analizlerinin Ön Sonuçlar?, 2008, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Çanakkale, Editörler: Osman Demircan, Ahmet Erdem, Faruk Soydugan, Volk

Eri? F.Z., Ekmekçi, F., V444 Cyg Çift Y?ld?z Sisteminin 2007 Y?l? Fotometrik Gözlemleri, 2008, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Çanakkale, Editörler: Osman Demircan, Ahmet Erdem, Faruk Soydugan, Volk

Ekmekçi, F., Etkin Çift Sistem UX Arietis\'in IUE-Newsips Tayflar?, 2007, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, TC ?stanbul Kültür Üniversitesi Yay?nlar?, Cilt I, Editörler:H.Gülseçen, F.Limboz, A.F.Teker, s.317

Topal, S., Ekmekçi, F., CC And ve V350 Peg\'in 2005 Y?l? Fotometrik Gözlemleri, 2007, XV Ulusal Astronomi Kongresi, TC ?stanbul Kültür Üniversitesi Yay?nlar?, Cilt II, Editörler:H.Gülseçen,F.Limboz,A.F.Teker, s.805.

Yüce, K., eta Lep, HR 6455 ve delta Aqr Y?ld?zlar?n?n Tayfsal Analizleri: ?lk Sonuçlar, 2006, XV. Ulusal Astroni Kongresi,

Törün, M. E., Kahraman, A. S., Selam, S.O., Albayrak, B., , 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, 28 A?ustos - 1 Eylül 2006, ?stanbul

?enavc?, H.V., Çolak, T., Müyessero?lu, Z., Selam, S.O., Albayrak, B., TX Her ve HS Her Çift Y?ld?zlar?n?n I??k E?risi Analizi, 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, Bildiri

Y?lmaz, M., Albayrak, B., Selam, S.O., SW Lac’?n Uzun Dönemli I??k De?i?imi, 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, ?stanbul (Bas?mda)

Çolak, T., Müyessero?lu, Z., Selam, S.O., Albayrak, B., W Uma Türü XY Leo, EE Cet ve AQ Psc’?n Fotometrik Analizi, 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, Bildiri

Çal??kan, ?., Küçük, ?.,, Küçük Kütleli Y?ld?zlarda Termonükleer Reaksiyonlar,Enerjiler ve Kompozisyon De?i?imi, 2006, 15. Ulusal Astronomi Kongresi,

Törün, M. E., Albayrak, B., Selam, S. O., "V842 Her Çift Sisteminin Dönem De?i?imi", 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi, 28 A?ustos - 01 Eylül 2006, ?stanbul

Özavc?, ?., Elmasl?, A., Aksu, O., Y?lmaz, M., Çetinta?, C., ?enavc?, H.V., Tanr?verdi, T., Kara, A., Ak, T., Selam, S.O., Albayrak, B., AM Leo ve TX Her Çift Sistemlerinin Dönem De?i?imi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri,

Tunç, T., Elmasl?, A., Çetinta?, C., Aksu, O., Özavc?, ?., Tanr?verdi, T., Y?lmaz, M., Kaya, F., ?enavc?, H.V., Kara, A., Albayrak, B., Selam, S.O., SZ Her Çift Y?ld?z?n?n Dönem De?i?imi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, (bas?mda)

Y?lmaz, M., Tanr?verdi, T., Çetinta?, C., ?enavc?, H.V., Aksu, O., Kara, A., Elmasl?, A., Özavc?, ?., Albayrak, B., Selam, S.O., NN Vir ve V351 Peg’in Fotometrik Analizi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, (bask?da)

Elmasl?, A., Özavc?, ?., Tanr?verdi, T., Kara, A., Y?lmaz, M., ?enavc?, H.V., Aksu, O., Çetinta?, C., Ak, T., Selam, S.O., Albayrak, B., AR Aur ve UV Leo Çift Sistemlerinin Dönem De?i?imi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri,

M. Koçak, V. Keskin, S.O. Selam, TÜB?TAK Ulusal Gözlemevi Meteoroloji Sistemi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, (bask?da)

V. Keskin, M. Koçak, S.O. Selam, TÜB?TAK Ulusal Gözlemevi RTT-150 Teleskopu Kubbesinin Otomasyonu, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, (bask?da)

Kara, A., Aksu, O., Tanr?verdi, T., Çetinta?, C., ?enavc?, H. V., Y?lmaz, M., Özavc?, ?., Elmasl?, A., Ak, T., Albayrak, B., ve Selam, S.O., CF Tau Çift Y?ld?z?n?n Dönem De?i?imi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, 31 A?ustos– 4 Eylül 2004, Kayseri (bask?da).

Aksu, O., Kara, A., Y?lmaz, M., Özavc?, ?., Tanr?verdi, T., Elmasl?, A., Çetinta?, C., ?enavc?, H. V., Selam, S.O., ve Albayrak, B., UX Her ve CO Lac Çift Sistemlerinin Dönem De?i?imi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, 31 A?ustos– 4 Eylül 2004, Kayseri (bask?da).

Çetinta?, C., ?enavc?, H. V., Elmasl? A., Tanr?verdi, T., Y?lmaz, M., Özavc?, ?., Kara, A., Aksu, O., Albayrak, B., ve Selam, S.O., BB Peg Sisteminin Dönem ve I??k E?risi Analizi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, 31 A?ustos– 4 Eylül 2004, Kayseri (bask?da).

?enavc?, H.V., Y?lmaz, M., Özavc?, ?., Aksu, O., Çetinta?, C., Elmasl?, A., Kara, A., Tanr?verdi, T., Albayrak, B., Selam, S.O., V776 Cas ve V842 Her De?en Çift Y?ld?zlar?n?n I??k E?risi Analizi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, (bask?da).

Tanr?verdi, T., Çetinta?, C., ?enavc?, H.V., Kara, A., Aksu, O., Özavc?, ?., ., Elmasl?, A., Y?lmaz, M., Selam, S.O., Albayrak, B., SW Lac’?n 3 Y?ll?k I??k E?risi De?i?imi, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, (bask?da)

Kaya, F., Engin, M. F., Kösemen, S., Tunç, T., Kara, A., Selam, S. O., ve Albayrak, B., Ankara Üniversitesi Gözlemevi’ndeki Bilimsel Çal??malar, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, (bask?da)

Çolak, T., Müyessero?lu, Z., HS Herculis Çift Y?ld?z?n?n Dönem Analizi, 2004, Ulusal Astronomi Kongresi, Poster Sunumu

Ekmekçi, F., Özeren, F.F., UX Ari'nin 1991-1994 Fotometrik Gözlemleri, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri 31 A?ustos-4 Eylül 2004, Editörler: F.F. Özeren ve ?. Küçük, s.380.

S.O. Selam, HIPPARCOS Ke?fi W UMa Türü De?en Çiftlerin Anahtar Parametreleri, 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, (bask?da)

Elmasl?, A., Albayrak, B., SV Cam, V836 Cyg, ve UV Leo Sistemlerinin Dönem De?i?imleri, 2003, XIII. Ulusal Astronomi Toplant?s?, 2-6 Eylül 2002, Antalya, sayfa 357

Tanr?verdi, T., Ekmekçi, F., Deneb ve 6 Cas'?n Moröte Çizgi Tan?s?, 2003, XIII. Ulusal Astronomi Toplant?s?, Editörler: Emre I??k, Cahit Ye?ilyaprak, Timur ?ahin, U. Serdar Özer, Zeki Aslan, s.381.

S. Selam ve R.F. Peletier, Y?ld?z Popülasyonu Modelleri ?çin Y?ld?z Tayf? Kütüphanelerinin Güncellenmesi, 2003, XIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.288

Aksu, O. ve Albayrak, B., AR Aur ve TZ Boo Sistemlerinin Dönem De?i?imleri, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplant?s? Tebli?leri, s. 373, 2-6 Eylül TÜB?TAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya.

?enavc?, H.V. ve Albayrak, B., TX Her ve YY Eri Sistemlerinin Dönem De?i?imleri, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplant?s? Tebli?leri, s. 368, 2-6 Eylül TÜB?TAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya.

Albayrak, B., Ayd?n, C. and Koçer, D., Kahverengi Cüceler ve H-R D?yagram?, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplant?s? Tebli?leri, s. 101, 2-6 Eylül TÜB?TAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya.

Çetinta?, C. ve Albayrak, B., OO Aql ve XY Leo Sistemlerinin Dönem De?i?imleri, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplant?s? Tebli?leri, s. 361, 2-6 Eylül TÜB?TAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya.

Elmasl?, A. ve Albayrak, B., SV Cam, V836 Cyg ve UV Leo Sistemlerinin Dönem De?i?imleri, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplant?s? Tebli?leri, s. 357, 2-6 Eylül TÜB?TAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya.

Ekmekçi, F., Özeren, F.F., Albayrak, B., Ak, H., Etkin Çift Y?ld?z Sistemleri RT And ve ER Vul'un 1995-1998 Gözlemleri, 2000, XI. Ulusal Astronomi Toplant?s?, F?rat Üni. Fizik Bölümü, Elaz??, 7-10 A?ustos 1999, Editörler:Cemal Ayd?n, Selim O. Selam, Ethem Der

S. Selam, W UMa Sisteminin Yörünge Dönemi De?i?imleri, 1999, XI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.192

Albayrak, B., Ayd?n, C., Koçer, D., Adelman, S. J., Bir Süperdev Olan α Cygni (A2 Iae)’nin Atmosferi, 1999, XI. Ulusal Astronomi Toplant?s?, F?rat Üni. 7 – 10 A?ustos, Elaz??, Türkiye, s. 203-214 .

?lter, U., Ayd?n, C., Peletier, R. F., Seyfert Galaksilerinin Merkezi Bölgeleri, 1999, XI. Ulusal Astronomi Kongresi Bildiri ve Poster Özetleri, F?rat Üni. 7 - 10 A?ustos, Elaz??, Türkiye, s. 76

Yüce, K., Özdemir, S., Ak, H., Demircan, O., TT Aur Y?ld?z?ndaki I??n?m Bas?nc? Etkisi, 1999, XI. Ulusal Astronomi Kongresi,

Ayd?n, C., Ankay, A., Hüseyin, O., Y?ld?zlararas? Ortam, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s, 413.

Özdemir, S., Albayrak, B., Aslan, Z., Demircan, O., Ak, H., Müyessero?lu, Z., Yüce, K., Karbon Y?ld?zlar?: UX Dra ve RY Dra\'n?n V ve R Gözlemleri, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, ?.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, ?stanbul, Türkiye, s. 508.

Özdemir, S., Yüce, K., Dewmircan, O., Engin, S., Y?lmaz, N., V1357 Cyg\'nin UBV I??k E?risi, 1996, X.Ulusal Astronomi Kongresi , ?stanbul,

Ekmekçi, F., Özeren, F. F., Albayrak, B., Baz? Kromosferik Aktif Çift Y?ld?zlar?n Gözlemleri, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, ?.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, ?stanbul, Türkiye, s. 504.

Özdemir, S., Demircan, O., Müyessero?lu, Z., Albayrak, B. , Tanr?ver, M., Ak, H., BF Aur Çift Y?ld?z?n?n UBV I??k E?risi Analizi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, ?.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, ?stanbul, Türkiye, s. 131-137.

Albayrak, B., Müyessero?lu, Z., BO CVn’ nin I??k E?risi ve Yörünge Analizi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, ?.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, ?stanbul, s. 90-95.

Özeren, F. F., Albayrak, B., Ekmekçi, F., Demircan, O., Baz? K?sa Dönemli RS CVn’lerin Dönem De?i?imi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, ?.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, ?stanbuls, 56-60.

Ekmekçi, F., Özeren, F. F., Albayrak, B., Demircan, O., Baz? Orta Dönemli RS CVn’lerin Dönem De?i?imi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, ?.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, ?stanbul,s. 51-55.

Helvac?, M., Ayd?n, C., Demircan,.O., U Peg De?en Çift Y?ld?z Sisteminin Dönem Analizi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri., s, 164.

Ak, H., Demircan, O., Özdemir, S., Albayrak, B., Tanr?ver, M., OB Bile?enli CQ Cep Çift Y?ld?z Sisteminin I??k E?risi ve Yörünge Analizi, 1996, X. Ulusal Astronomi Kongresi, ?.Ü.F.F. Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 2 - 6 Eylül, ?stanbul, Türkiye, s. 146-153.

B.Gürol, E.Derman, AÜFF Ahlatlibel Rasathanesi\'nde Sönümleme Katsayilarinin Mevsimsel Degisiminin Incelenmesi, 1994, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (7-11 Eylül 1992), pp. 336

O Demircan, E. Derman, A. Akal?n, S. Selam, Z. Müyessero?lu, AB And Çift Y?ld?z Sisteminin Dönem Analizi, 1994, IX. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.161

S. Selam, U Cep Sisteminde Dönem De?i?imleri, 1994, IX. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.45

S. Selam, O. Demircan, Algol Türü TX UMa, R CMa, ve RW Per\'in Dönem Analizi, 1994, IX. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.161

B. Gürol, S. Selam, HW Vir Yar?-ayr?k Çift Sisteminin UBV Fotometrik Gözlemleri<, 1994, IX. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.59

Albayrak, B , Ayd?n, C., Demircan, O ., HR 7275\'in Magnetik Etkinli?i, 1994, IX. Ulusal Astronomi Toplant?s?, O.D.T.Ü. Fen-Ed. Fak. 5 - 7 Eylül, Ankara-Türkiye, s. 69-74

A.Akalin, O.Demircan, E.Derman, BX Andin Isik Dönem Degisimleri, 1994, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (7-11 Eylül 1992) p.344

S. Selam, F.F. Özeren, 1990-91 Y?llar?nda A.Ü.Ahlatl?bel Gözlemevi\'nde Yap?lan Fotometrik Gözlemler, 1992, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.369

Z. Müyessero?lu, S. Selam, O. Demircan, Örten Çift Y?ld?zlarda 3. Cismin Tutulma Derinliklerine Etkisi, 1992, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.362

S. Selam, O. Demircan, Algol Türü Örten De?i?en ST Persei\'nin Dönem Analizi, 1992, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.275

Hack, M., Ayd?n, C., Sakin Bir Dönemde CH Cygni, 1992, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s 141

S. Selam, O. Demircan, Eliptik Yörüngeli Örten Çift Y?ld?zlar?n I??k E?rilerinin Analizi, 1992, VIII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.304

E. Derman, O. Demircan, C. Ayd?n, N. Y?lmaz, S. Engin, Z. Müyessero?lu, S. Selam, F. Ekmekçi, A. Akal?n, F. Özeren, G. Kahraman, H. Dündar, B. Gürol, B. Albayrak, V. Kalkan, N. Ça??r?c?, N. Aslan, A.Ü. Gözlemevi\'nde Yap?lan Çift Y?ld?zlar?n Fotoelektrik Fotometrisi, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.499

S. Selam, O. Demircan, E. Derman, LS Delphini Yak?n Çift Y?ld?z?n?n Dönem Analizi, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.183

H.Dündar, E.Derman, O. Demircan, AM Leo Degen Çift Yildizinin Isik ve Dönem Degisimleri, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 481-489

Z. Müyessero?lu, S. Selam, A.Ü. Ahlatl?bel Gözlemevi ?çin Standart UBV Sistemine Dönü?üm Katsay?lar?, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.447

Z.Aslan, E.Derman, A.Akalin, DH Leo Dizgesinde Fotometrik Etkinlik, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 333-342

Z. Müyesseroglu, O. Demircan, E.Derman, V346 Aql., KR Cyg. ve FG Hya Çift Yildizlarinin Isik ve Dönem Analizleri, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 351-366

A.Akalin, S. Engin, O. Demircan, E.Derman, Atmosferik Tutulma Gösteren Delta Sagittae Çift Yildizi, 1991, VIl. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri - Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 343-350

O. Demircan, E.Derman, A. Akalin, AH Virginis Degen Çift Yildizinin Dönem Analizi, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri-Istanbul 10-15 Eylül 1990), pp. 409-410

F.Ekmekçi, C.Aydin, E.Derman, UX Arietis\'in Fotoelektrik Isikölçümü, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri - Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 465-480

F. Özeren, O. Demircan, E.Derman, Çok Uzun Dönemli bir RS CVn Yildizi; EK Eri, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebligleri, (Silivri-Istanbul, 10-15 Eylül 1990), pp. 457-464

S. Selam, O. Demircan, De?en ve De?meye Yak?n Çift Y?ld?zlar, 1991, VII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s.419

Derman, E., Demircan, O., Ayd?n, C., Y?lmaz, N., Engin, S., Müyessero?lu, Z., Selam, S. O., Ekmekçi, F., Akal?n, A.,Özeren, F. F., Kahraman, G., Dündar, H., Gürol, B., Albayrak, B., Kalkan, V., Ça??r?c?, N., Aslan, N., A. Ü. Gözlemevinde Yap?lan Çift Y?ld?zlar?n Fotoelektrik Fotometresi, 1990, VII. Ulusal Astronomi Kongresi, 10 -15 Eylül, Silivri, ?stanbul-Türkiye, s. 499.

 

 
 
 

 

 

 

Homepage | Department of Astronomy and Space Sciences | A. U. Observatory

Web Design: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - all rights reserved - 2005