Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 

Lisans Programı

Bölümümüz, astronomi, astrofizik ve uzay bilimlerinde temel bilgileri içeren 4 yıllık bir lisans öğretimi sunar. Lisans programına her yıl 1. öğretime ortalama 65 ögrenci üniversitelerarası seçme ve yerleştirme sınavındaki sayısal puanlarına göre seçilerek alınır.

Program derslerinin ilk yıla ait kısmı temel matematik ve fizik derslerinden oluşur. Takip eden yıllarda daha çok branş ağırlıklı dersler verilmektedir. Astronomi öğrencileri teorik olarak gördükleri derslerin uygulamalarını Ankara Üniversitesi Rasathanesinde bulunan üç teleskop ile yapmaktadır. Lisans programını başarıyla tamamlayan öğrencilere astronom ünvanıyla lisans diploması verilir. Başarıyla mezun olan öğrencilerin bir kısmı üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinde Astronomi, Matematik ve Fizik dallarında yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapabilirler ve öğrenimleri sırasında ilgili bilimlerde araştırma görevlisi, uzman gibi kadrolarda çalışabilirler.

Ayrıca bölüm mezunlarının büyük bir kısmı matematik ve fizik öğretmenliği yapmaktadır. Genelde mezunların iş bulma şansları matematik, fizik gibi diğer temel bilimlerle ilgili programlardan mezun olanların iş bulma şanslarından az değildir, hatta birkaç bilim dalında uygulamalı bilgiye sahip olduklari için daha fazladır. Genelde bölümden lisans diploması alanlar astronomi, meteoroloji, bilgisayar programlama, matematik ve fizik konularıyla ilgili iş sahalarında çalışmaktadırlar.

Bölüm, Astrofizik ve Genel Astronomi olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır.

Okutulan Dersler
Ders İçerikleri
Ders Programı

 

 
 
 

 


Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005