Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 

Uzman Özgür BA?TÜRK

e-posta :
obasturk@ankara.edu.tr
İş Tel :
0312. 4898006
Fax :
0312. 223 23 95
Kişisel Web :

Akademik Özgeçmiş :

Lisans :

2006, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Doktora :

Halen devam etmekte


Araştırma Alanları :

- Çift Y?ld?zlar?n I??k E?risi ve Dönem De?i?imi Analizi
- Y?ld?zlar?n Fotometrik Gözlemleri ve ?ndirgemeleri
- Y?ld?zlar?n Tayfsal Gözlemleri ve ?ndirgemeleri
- So?uk Y?ld?zlarda Dikine H?z Analizi
- Yüksek Çözünürlüklü Tayflarda Çizgi Ortay? (Bisektör) Analizi
- Dikine H?z Yöntemiyle Ötegezegen Ke?fi

Yayın Sayısı :

SCI Tarafından Taranan Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler : 1
SCI Tarafından Taranmayan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar : 4
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler : 1
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Posterler : 6

Son Beş Yayını :

Djurasevic, G., Y?lmaz, M., Ba?türk,Ö., K?l?ço?lu, T., Latkovic, O., Çal??kan, ?., Physical Properties of Close Binaries: QX And, RW Com, MR Del and BD +07 3142, 2010, A&A, 525, 66

Ba?türk, Ö., Selam, S.O., Dall, T.H., Ötegezegen Ke?findeki Zorluklar: So?uk Y?ld?zlarda Gözlenen Farkl? H?z Alanlar?, 2010, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi, Çukurova Üniversitesi,

Selam, S.O., Ba?türk, Ö., Elmasl?, A., ?enavc?, H.V., Albayrak, B., V502 Ophicus Çift Y?ld?z Sisteminin I??k E?risi ve Dönem Analizi, 2009, Cankaya University Journal of Arts and Sciences, Issue 12, 151

Y?lmaz, M., Ba?turk, Ö., Alan, N.; ?enavc?, H. V., Tanr?verdi, T., K?l?ço?lu, T., Çal??kan, ?., Çelik, L., Ayd?n, G., Çakan, D , New Times of Minima of Some Eclipsing Binary Stars and Maxima of Pulsating Stars, 2009, IBVS, 5887

Ba?türk, Ö., Selam, S.O., Albayrak, B., Deneb (Alfa Cyg) Y?ld?z?n?n TUG Coudé Echelle Tayfölçeriyle Elde Edilen Tayflar?n?n Kar??la?t?rmal?, 2008, XVI, Ulusal Astronomi Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,

 

 

 
  Geri
 

 


Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005