Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 

Prof. Dr. Berahitdin ALBAYRAK

e-posta :
Berahitdin.Albayrak@ankara.edu.tr
İş Tel :
0312. 212 67 20 / 1424
Fax :
0312. 223 23 95
Kişisel Web :

Akademik Özgeçmiş :

Lisans :

1990, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Yüksek Lisans :

1994, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dal?

Doktora :

1999, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dal?

Araştırma Gör :

1991, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astrofizik Anabilim Dal?

Öğretim Gör :

1999, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astrofizik Anabilim Dal?

Yrd. Doç. :

2002, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astrofizik Anabilim Dal?

Doçent :

2002, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astrofizik Anabilim Dal?

Profesör :

2008, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astrofizik Anabilim Dal?


Araştırma Alanları :

- Örten De?i?en Çift Y?ld?zlar?n Fotometrik Analizi
- Erken Tayf Türü (Cüce ve Süperdev) Y?ld?zlar?n Tayfsal Analizi
- Bünyesel De?i?en (RR Lyrae, Delta Scuti türü) Y?ld?zlar
- Küçük Kütleli Y?ld?zlar
- Y?ld?zalt? Cisimler (Kahverengi Cüceler)

Kazandığı Burslar, Ödüller, Beratlar ve Bilimsel Başarılar :

- TÜB?TAK Bütünle?tirilmi? Doktora Bursu (BDP) kapsam?nda, 1 Ekim 1997 - 1 Ekim 1998 tarihleri aras?nda doktora tez çal??malar? için The Military College of South Carolina, The Citadel, Charleston, SC., USA, Fizik Bölümü'nde bulundu.
- Prof. Dr. Nüzhet GÖKDO?AN Astrofizik Bilim Ödülü (Birincilik - 11 Ocak 2002).
- Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Seçkin Genç Bilimci Ödülü (7 Haziran 2002).
- Ankara Üniversitesi Onur Belgesi (25 Nisan 2002).
- Ankara Üniversitesi 2002 y?l? Fen Bilimleri Te?vik Ödülü.
- Ankara Üniversitesi 2004 y?l? Fen Bilimleri Te?vik Ödülü.
- ?lk yazar olarak yer ald??? "A spectroscopic atlas of Deneb (A2 lae) ll 3826-5212, A&A 400, 1043 (2003)" makale Astronomy and Astrophysics (A&A) isimli uluslararas? bilimsel dergide kapak konusu olarak seçildi. Astronomi ve Astrofizik ile ilgili ara?t?rmalar?n yer ald??? SCI kapsam?ndaki bu dergi, ayda dört kez bas?lmakta olup TÜB?TAK'?n belirledi?i ölçütlere göre birinci grup (A1) bilimsel dergiler listesindedir.
- Popüler Bilim Dergisi Bilim-Te?vik Ödülü, 2006

Verdiği Dersler :

- 801503 ETK?LE?EN Ç?FT YILDIZLARIN DÖNEM SORUNLARI (Lisansüstü)
- 801506 ÖZEL YILDIZLAR (Lisansüstü)
- 801508 TAYFSAL ANAL?Z (Lisansüstü)
- AST201 Astronomi I (Lisans)
- 801509 YILDIZLARIN TAYFSAL ÖZELL?KLER? (Lisansüstü)

Yayın Sayısı :

SCI Tarafından Taranan Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler : 32
SCI Tarafından Taranmayan Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlananlar : 16
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler : 3
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Posterler : 14
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler ve Posterler : 31

Son Beş Yayını :

?enavc?, H. V.; Nelson, R. H.; Özavc?, I.; Selam, S. O.; Albayrak, B., DN Bootis: A low mass-ratio W UMa-type contact binary, 2008, NewA, 13..468S

Djurasevic, G.; Ekmekçi, F.; Albayrak, B.; Selam, S. O.; Erkapic, S., A Photometric Study of the W UMa Type Eclipsing Binary V376 And, 2008, RMXAA, 44..249D

?enavc?, H.V., Albayrak, B., Selam, S.O., Ayd?n, C., SW Lac’?n TUG-TFOSC Tayflar?, 2008, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s. 1013.

K?l?ço?lu, T., Ba?turk, Ö., ?enavc?, H. V., Y?lmaz, M., Tanr?verdi, T., Alan, N., Sipahio?lu, S., Ayd?n, G., Çelik, L., Çal??kan, S., Elmasl?, A., Gökay, G., Çakan, D., Demircan, Y, Ekmekci, F., Selam, S. O., Yüce, K., Albayrak, B. , Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars, 2008, Inf. Bull. Variable Stars (IBVS), No. 5801

Çal??kan, ?., Tanr?verdi, T., Elmasl?, A., K?l?ço?lu, T., Albayrak, B., Selam, S.O., Üç Örten Çift Y?ld?z?n Dönem De?i?imi , U CrB, DI Peg ve AH Vir, 2008, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebli?leri, s. 171.

 

 

 
  Geri
 

 


Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005