Astronomi ve Uzay Bilimleri


-Genel Bilgi
-Ulaşım/İletişim
-Çalışanlar
-Lisans Programı
-Lisansüstü Programı
-Yayınlar
-Ders Programı
-Akademik Takvim
-Sınav Tarihleri
-Bölüm Kütüphanesi
-Mezunlar
-Haberler
-Resimler
-Linkler


 
 e-posta :
İş Tel :
Fax :
Kişisel Web :

Akademik Özgeçmiş :


Yönettiği Tez Çalışmaları :

- eta Leo (HD 87737) üst dev yıldızının spektroskopik incelenmesi (Sevgi Haman)
- HD 199478 üst dev yıldızının tayfsal analizi (Levent Denizman)
- HD128141 örten çift yıldızının fotoelektrik BV fotometrisi (Mehmet Gören)
- BD+10 2234 yıldızı ile HR6684 yıldızının fotoelektrik fotometrisi (Abdurrahman Aşır)
- Fotoelektrik fotometri gözlemlerinin uluslararası standart sisteme indirgenmesi (Zekeriya Müyesseroğlu)
- RS Vulpeculae'nın üç renk ölçümü (Varol Keskin)
- VV Cephei türü Delta Sagittae yıldızının morötesi tayflarının incelenmesi (Ayvur Peletier)
- Değen ve değmeye yakın çift yıldızların gözlemsel ve kuramsal parametrelerinin kataloğu (Selim Osman Selam)
- A.Ü.Fen Fakültesi Ahlatlıbel Rasathanesi'nde atmosferik sönümleme katsayılarının mevsimsel değişiminin incelnmesi (Birol Gürol)
- RS CVn yıldızlarında MgII h ve k çizgileri (Ferhat Fikri Özeren)
- Atmosferik örten çift yıldız Tau Persei'nin morötesi tayflarının incelenmesi (Hüseyin Dündar)
- Ae Tayf türü Herbig-Haro yıldızı HR 5999'un moröte tayflarının incelenmesi (Sacit Özdemir)
- BK Peg ayrık örten çift yıldızının fotometrik incelenmesi (Yalçın Kaya)
- RS CVn türü V1762 Cygnus yıldızının moröte tayflarının ve fotometrisinin incelenmesi (Berahitdin Albayrak)
- U Peg değen çift yıldız sisteminin dönem analizi (Mustafa Helvacı)
- V364 Lac örten çift yıldızının fotometrik incelemesi (İbrahim Bulut)
- Minimum zamanın saptanmasında dalga boyunun etkisinin incelenmesi (Nurtekin Kitaplı)
- X Persei yıldızının (HD 24534) optik ve moröte tayflarının incelenmesi (Kutluay Yüce)
- Minimum zamanı saptama yöntemleri ve bunların karşılaştırılması (Mehmet Tanrıver)
- Ay ve gezegenlerden radyo ışınımı (Banu Demirel)
- Milimetrik Marmara Radyo Teleskobu (MRT-2) ile atmosferik ozon gözlemleri (Gözde Bayer)
- Büyük kütleli etkileşen çift yıldızlar (Hasan Ak)
- X-Işın çift yıldızları (Sibel Keskin)
- Pulsasyon yapan yıldızlarda dönem değişimi (İbrahim Kılıç)
- Bazı yüksek genlikli delta scuti yıldızlarının fotometrik incelenmesi (Serdar Koçak)
- BK Peg örten çift yıldızının fotometrik incelenmesi (Bekir Candan)
- Sigma Gem çift sisteminin morötesi tayflarının analizi (Osman Karakuş)
- Seyfert galaksilerinin merkez bölgeleri (Uğur İlter)
- A tayf türünden salma çizgili süper dev yıldızların moröte tayf özellikleri: 6 cas, alfa Cyg (Deneb), HR 1040 (Taner Tanrıverdi)
- R. Kurucz'un ATLAS9, BALMER9, ve WIDTH9 programlarının kullanımı ve test edilmesi (Elif Kutdemir)
- HUBBLE Uzay Teleskobu ile alınan tayfların indirgenmesi (H. Gökhan Gökay)
- Yakın çift yıldızların ışık eğrisi analizi için "NIGHTFALL" programının uygulanması (Mesut Yılmaz)
- HS Herculis örten çift yıldızının dönem problemi (Tolga Çolak)
- Bazı örten çift yıldızların fotometrik analizi (Hakan Volkan Şenavcı)
- Üç eşit yükseklik problemi ve astrolab (Kasım Yaşar)
- 31 Cygni yıldız atmosferinin spektroskopi ile incelenmesi (Dilhan Eryurt)
- Güneş leke gruplarının leke bölgelerindeki dağılımı (Bedri Süer)
- Meteorit tozlarının günlük miktarlarının ölçülmesi için objektif bir metod (Abdullah Kızılırmak)
- Uzun periyotlu değişen yıldızların A(1)-LogP düzlemindeki dağılımında PopI ve PopII nin sistematik Analizi (Rümeysa Kızılırmak)
- RR Lyrae yıldızlarının dağılımları ve toplam sayıları (Ali Nihat Eskioğlu)
- Mikrometeoritlerin sayılarının günlük ve mevsimsel değişimi ve orijinleri (Nadir Doğan)
- Eliptik halde şartlı üç cisim problemi ve uzun periyodlu Trojan yörüngelerinin nümerik tayini (Zeki Tüfekçioğlu)
- İlk tip yıldızların kimyasal bileşimleri ve fiziksel özellikleri (Cemal Aydın)
- Chemical composition and physical structure of 7 peculiar F-type stars (Semanur Engin)
- OB tipi yıldızların spektroskopik incelenmesi (Nihal Yılmaz)
- CD Eri örten değişen çift yıldızının ışık eğrisi analizi (Abdurrahman Aşır)
- UX Arietis sisteminin moröte tayflarının incelenmesi (Fehmi Ekmekçi)
- Yakın çift yıldızlarda yörünge elamanları çözümü için Wilson-Devinney yönteminin uygulanması (Zekeriya Müyesseroğlu)
- Yakın çift yıldızların dönem değişimleri (Selim Osman Selam)
- Alfa Cygni (A2 Ia, HD 197345) yıldızının tayfsal analizi (Berahitdin Albayrak)
- Wilson-Devinney programının Macintosh türü bilgisayarlara uygulanarak bazı örten değişen çift yıldızlarının parametrelerinin elde edilmesi (Birol Gürol)
- X-Işın çift yıldızlarının fotometrik ve tayfsal incelenmesi (Sacit Özdemir)
- Kısa dönemli RS CVn yıldızları (Ferhat Fikri Özeren)
- 4 Lac ve nü Cep yıldızlarının tayfsal analizi (Kutluay Yüce)
- Geç tayf türü yıldızlarının etrafında toz oluşumunun tayfsal analizi (Mustafa Helvacı)
- Bazı çift yıldızların görülmeyen bileşenleri (Aslı Elmaslı)
- CK Boo'nun ışık eğrisi ve dönem analizi (Rahşan Kalcı)
- HIPPARCOS Kataloğunda yanlış kodlanmış olası örten çift yıldızların ayıklanması (İbrahim Özavcı)
- Örten değişen yıldızlarda dönem değişiminin yıldızların fiziksel parametrelerine bağımlılığının araştırılması (Uğurcan Sağır)
- Değen çift yıldızlarda O'Connell etkisinin araştırılması (Gonca Salman)
- Bazı W UMa türü örten çift yıldızların ışık eğrisi ve (O-C) analizi (Nalan Özbek)
- Hava ve Uzay Savunma Çalışmalarında Uzaktan Algılama Sistemleri (Yavuz Yavuz)
- Delta Scuti Türü Değişen Yıldızlar CC And ve V350 Peg’in Fotometrik Özellikleri (Selçuk Topal)
- VZ Psc’ın Işık Eğrisi Analizi (Didem Çınar)
- W UMa Türü Değen Çift U Pagesi'nin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi (Doğuş Özuyar)
- Çıkarım (Inference) Yöntemi Kullanılarak W UMa Yıldızlarının Salt Parametrelerinin Bulunması (Tenay Saguner)
- Be tayf türünden etkileşen çift yıldız β Lyrae'nin tayfsal analizi (Hasan Ak)
- OB bileşenli etkileşen çift yıldızlarda rüzgar yapısı (Mehmet Tanrıverdi)
- Bazı Süperdev Yıldızların Tayfsal Analizi (Serdar Koçak)
Doç. Dr. Berahitdin Albayrak, Araş. Gör. Aslı Elmaslı, UZAY SAATLERİ: ATARCALAR, 2007, Popüler Bilim Dergisi, sayı. 156, syf 22

Doç. Dr. Berahitdin Albayrak, Doç. Dr. Selim O. Selam ve Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Müyesseroğlu, 29 Mart Tam Güneş Tutulması, 2006, Popüler Bilim Dergisi, sayı 145, syf. 34

Doç. Dr. Berahitdin Albayrak, Araş. Gör. Aslı Elmaslı, Gökyüzünün Gizemli Ziyaretçileri: Kuyrukluyıldızlar, 2006, Popüler Bilim Dergisi, sayı 148, syf. 38

Doç. Dr. Berahitdin Albayrak ve Araş. Gör. Aslı Elmaslı, EVREN’DE YALNIZ MIYIZ?, 2005, Popüler Bilim Dergisi, sayı 136, syf. 32

Doç. Dr. Berahitdin Albayrak ve Tuğça Şener, Evrenin En Parlak Yıldızı: Pistol (Tabanca) Yıldızı, 2005, Popüler Bilim Dergisi, sayı 139, syf. 42

 

 

 
  Geri
 

 


Anasayfa | Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü | A. Ü. Rasathanesi | Asart | Gökbilim | Forum | Arama ve Sözlük

Web Tasarım: ASART    PHP&MySQL: Mesut YILMAZ - Her Hakkı Saklıdır - 2005