17981403812

/Yahya Demircan

Hakkında Yahya Demircan

Fen Fakültesi Web Sayfası Yöneticisi

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Ötegezegen Keşfi

2018-07-06T16:20:43+00:00

Güneş Sistemimize 212 ışık yılı uzaklıkta bulunan HD208897 yıldızının etrafında bölümümüz öğretim üyeleri tarafından bir ötegezegen keşfedildi. Bu ötegezegen Türk bilim insanları tarafından keşfedilen ilk gezegen olma özelliğini taşıyor. Antalya Bakırlıtepe'de bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) 2007 yılından bu yana, Ankara Üniversitesi’nden araştırmacıların liderliğinde, Türk, Japon ve Rus bilim adamlarından oluşan uluslararası bir proje işbirliği çerçevesinde sürdürülen gezegen arama çalışmaları ilk meyvesini verdi. Son yıllarda bir TÜBİTAK projesi ile de desteklenen bu çalışma ile araştırmacılarımız, Güneş Sistemi’miz dışında başka bir yıldızın etrafında dolanan yeni bir gezegen keşfettiler. Güneş Sistemi’miz dışında keşfedilmiş ve öte-gezegen olarak adlandırılan bu gezegenlerin sayısı günümüzde 4000’e yaklaşmakta [...]

Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Ötegezegen Keşfi 2018-07-06T16:20:43+00:00