Bölümümüz öğretim elemanları ağırlıklı olarak Yıldız Astrofiziği’nin alt konularında bilimsel araştırmalarını ve lisansüstü çalışmalarını sürdürmektedirler. Araştırma konuları şu şekilde sıralanabilir:

  • Yıldız Atmosferleri
  • Değişen Yıldızlar
  • Soğuk Yıldızlar ve Yıldızlarda Manyetik Aktivite
  • Etkileşen Çift Yıldızlar
  • Güneş Sistemi Dışı Gezegenler
  • Zonklayan Yıldızlar

BAP Projeleri

Sıra No Proje No Proje Adı Yürütücü Türü Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
1 18A0759001 Yıldızların Yörünge Parametreleri, Kimyasal Bollukları ve Manyetik Aktivite Doğalarının Araştırılması Doç. Dr. Mesut YILMAZ Altyapı 24.04.2018 Devam Ediyor
2 15A0759002 Örten Çift Yıldızların Işık ve Dikine Hız Eğrisi Analizleri Prof. Dr. Selim Osman SELAM Altyapı 30.12.2015 30.12.2017
3 13B4240006 Güneş Benzeri Yıldızlar ve Çift Yıldızlar Etrafından Ötegezegen Araştırmaları Prof. Dr. Selim Osman SELAM Bağımsız Proje (B) 05.07.2013 05.07.2015

TÜBİTAK Projeleri

Sıra No Proje No Proje Adı Yürütücü Türü Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
1 118F042 Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi Yrd. Doç. Dr. Özgür BAŞTÜRK 1001 – Araştırma 15.10.2018 15.10.2021
2 116F350 Seçilmiş Ötegezegen
Sistemlerinin Temel Parametrelerinin Yeniden Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Özgür BAŞTÜRK 3001 – Başlangıç AR-GE 15.03.2017 15.03.2019
3 115F032 Küresel Konumlama Sistemi (GPS) Kullanılarak Doğu Anadolu Gözlemevi
(DAG) İçin Yoğuşturulabilir Su Buharı Miktarının (PWV) Araştırılması
Prof. Dr. Sacit ÖZDEMİR 1001 – Araştırma 01.10.2015 01.10.2018
4 115F033 Aktif Yıldızların Yüzey Parlaklık Dağılımındaki Anormalliklerin İncelenmesi Doç. Dr. Hakan Volkan ŞENAVCI 1001 – Araştırma 01.10.2015 01.10.2018
5 114F099 Potansiyel Ötegezegen Adayların Işık ve Dikine Hız Ölçümleri Doç. Dr. Mesut YILMAZ 1001 – Araştırma 01.10.2014 01.10.2017
6 112T119 Yıldızların Atmosferik Kimyasal Bolluk Analizi Prof. Dr. Berahitdin ALBAYRAK 1001 – Araştırma 15.10.2012 15.04.2015

Diğer Projeler

YTNS için Yazılım Geliştirme, ROKETSAN AR-GE Projesi, 16.01.2017 – 16.06.2017