Yıldız Bilimi anlamına gelen ve Temel Bilimler’in atası olan Astronomi (Gökbilim), genel anlamda, evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Astronomi bilim dalı; kullanılan inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birkaç dala ayrılır. Temel Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri bu dalların başlıcalarıdır. Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile hiç bir ilgisi yoktur.

Bölümümüzde öğrenciler sadece astronomi ve astrofizik dersleri almamakta, aynı zamanda bu dersler temel oluşturacak çok sayıda matematik, fizik ve kimya dersleri de almaktadır. Bununla birlikte bilgisayar programlama üzerine farklı dillerde birçok zorunlu ve seçmeli ders mevcut olup bilgisayar eğitimi sadece astronomi bilim dalına özgü değil öğrencinin ilerideki profesyonel hayatında da kullanabileceği şekilde verilmektedir. Bölümümüz mezunları kariyerlerini rasathanelerde, meteorolojide, uzay teknolojilerine ilişkin kurumlarda, planeteryumlarda, bilim merkezlerinde, bilgisayar/fizik/matematik bilgisi gerektiren çeşitli firmalarda ve çok sayıda destekten/imkandan faydalanarak yurt dışında sürdürebilmektedir.