Ankara Üniversitesi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

 

> Ana Sayfa

English

 

 Ana Sayfa

 

 Tarihçe

 

 Kadro

 

 Araştırma

 

 Lisans

 

 Lisansüstü

 

 İletişim

 

 Rasathane

 

 Bağlantılar

 

 Kütüphane

Yıldız Bilimi anlamına gelen ve Temel Bilimler’in atası olan Astronomi (Gökbilim), genel anlamda, evrende bulunan her çeşit maddenin dağılımını, hareketini, kimyasal bileşimini, evrimini, fiziksel özelliklerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilimdir dalıdır. Astronomi bilim dalı; kullanılan inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birkaç dala ayrılır. Temel Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri bu dalların başlıcalarıdır. Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile hiç bir ilgisi yoktur.

 

 

D U Y U R U L A R

Üç Ders Sınavı: Üç ders sınavına hiç girmemiş ve yaz okulu sonunda mezun durumda olan öğrencilere Eylül ayında veya ilerleyen tarihlerde üç ders sınav hakkı verilmesi Üniversitemiz Senatosu'nun 15/07/2014 tarih ve 393/3314 sayılı Karar örneği ile uygun görülmüştür.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, 06100, Tandoğan - ANKARA